Thursday, 29/09/2022 - 15:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS ĐỒNG PHÚ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Năm học 2017 - 2018

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Năm học 2017 - 2018

Họ và tên: .........................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ..................................................................................

Đơn vị công tác: ...............................................................................................

Loại hợp đồng lao động:.............................................................................

Bậc: ............Hệ số lương: ...............

 

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng lao động đã ký kết:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; thực hiện điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp với nhân dân; đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác trong hợp đồng:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

 

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá:

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

c. Hoàn thành nhiệm vụ;

d. Không hoàn thành nhiệm vụ

Kết quả tự đánh giá: ................................................................ ........................

 

  1. ....... tháng ..... năm 2018

Người lao động tự đánh giá

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi Người lao động công tác:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

 

Ngày ....... tháng năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

c. Hoàn thành nhiệm vụ;

d. Không hoàn thành nhiệm vụ

Kết quả đánh giá:.........................................................................................

 

Ngày ....... tháng ……. năm 2018.

HIỆU TRƯỞNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 39
Tháng 09 : 508
Năm 2022 : 636.408