Thursday, 29/09/2022 - 15:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS ĐỒNG PHÚ

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG Năm học 2018 – 2019

Thực hiện công văn số 1988/UBND-GDĐT ngày 24/8/2018 của UBND huyện Chương Mỹ về việc chỉ đạo thực hiện Lễ khai giảng và một số nhiệm vụ đầu năm học 2018 - 2019, trường THCS Đồng Phú xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 như sau:Thực hiện công văn số 1988/UBND-GDĐT ngày 24/8/2018 của UBND huyện Chương Mỹ về việc chỉ đạo thực hiện Lễ khai giảng và một số nhiệm vụ đầu năm học 2018 - 2019, trường THCS Đồng Phú xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 như sau:

PHÒNG GD&ĐT CHƯƠNG MỸ

TRƯỜNG THCS ĐỒNG PHÚ

 

Số:       /KH-THCSĐP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

               Đồng Phú, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG

Năm học 2018 – 2019

 

Kính gửi:               - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ;

     - Đảng ủy, UBND xã Đồng Phú.

 

Thực hiện công văn số 1988/UBND-GDĐT ngày 24/8/2018 của UBND huyện Chương Mỹ về việc chỉ đạo thực hiện Lễ khai giảng và một số nhiệm vụ đầu năm học 2018 - 2019, trường THCS Đồng Phú xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

         1. Mục đích.

- Tổ chức lễ khai giảng đảm bảo đúng sự chỉ đạo của UBND huyện, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, động viên thầy trò trước thềm năm học mới.

        2. Yêu cầu.

- Các bộ phận, tiểu ban thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

- Tổ chức khai giảng đúng nghi lễ, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm.

  II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ.

     1.Thời gian tổ chức Lễ khai giảng: 7h00’ ngày 05/9/2018.

     2. Địa điểm: Trường THCS Đồng Phú.

     3.Thành phần tham gia Lễ khai giảng:

- Đại biểu khách mời: Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT Chương Mỹ, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đồng Phú, Chủ tịch Hội cựu giáo chức xã Đồng Phú, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo nguyên là Hiệu trưởng nhà trường đã nghỉ hưu, thầy giáo Lê Quốc Việt nghỉ hưu năm học 2017 – 2018.

- Đại biểu nhà trường: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường,

    4. Chương trình buổi lễ:

      - Từ  7h00’: Đón khách tại văn phòng nhà trường.

      - Từ  7h10’ đến 7h30’: Tập trung học sinh và đón học sinh lớp 6.

      - Từ  7h30’ đến 7h40’: Chào cờ, hát quốc ca, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

      - Từ  7h40’ đến 7h45’: Đọc thư Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên và học sinh nhân ngày khai trường.

     - Từ 7h45’ đến 7h55’: Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai giảng năm học mới. Đánh trống khai trường.

     - Từ 7h55’ đến 8h00’: Lãnh đạo cấp trên phát biểu chỉ đạo.

     - Từ 8h00’ đến 8h30’: Văn nghệ chào mừng năm học mới.

     - Từ 8h30’ đến 9h00’: Học sinh về lớp ổn định tổ chức, chuẩn bị tiết học HĐGDNGLL: Truyền thống nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Thành lập các tiểu ban.

       * Tiểu ban nội dung (đ/c Hiệu trưởng – Trưởng tiểu ban):

       - Điều hành chương trình buổi Lễ khai giảng: đ/c Trần Duy Thắng.

       - Đọc thư của Chủ tịch nước: đ/c Tin.

       - Diễn văn khai trường: đ/c Đặng Thị Phương Hạnh.

       - Đọc lời bình tiếng trống trường: đ/c Ngà.

       * Tiểu ban văn nghệ (đ/c Vang – Trưởng tiểu ban):

       - Nhiệm vụ: Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới với thời lượng 30 phút.

       - Thành phần: Đội văn nghệ giáo viên và học sinh.

       * Tiểu ban trang trí ( đ/c Phong – Trưởng tiểu ban):

       - Nhiệm vụ: Trang trí băng rôn ngoài cổng trưởng: “Chào mừng năm học mới!”

                          Trang trí lễ đài và quang cảnh toàn bộ khuôn viên nhà trường.

       -Thành phần: Toàn bộ các đ/c giáo viên nam và học sinh nam lớp 9.

       * Tiểu ban tiếp khách (đ/c Tin - Trưởng tiểu ban)

       - Nhiệm vụ: viết – gửi giấy mời, đón tiếp khách.

       - Thành phần: các đ/c trong nhóm hành chính, đ/c Hòa,Thắng, Huy, Dũng, Hùng, Phi, N.Hạnh, Giang, Ngọc.

       * Tiểu ban tổ chức và quản lí học sinh (đ/c Tuyết – Trưởng tiểu ban):

       - Nhiệm vụ: Tổ chức chào cờ đúng nghi thức.

                           Quản lí học sinh trong suốt buổi lễ.

       - Thành phần: đ/c Tuyết, Giang, 09 đ/c GVCN.

       * Tiểu ban hậu cần: (đ/c Nguyệt – Trưởng tiểu ban):

       - Nhiệm vụ: chuẩn bị bữa sinh hoạt trưa, kê – dọn phòng sinh hoạt cơm trưa.

       - Thành phần: Ban chấp hành Công đoàn, tổ KHTN.

  1. Phân công nhiệm vụ:

       - Hiệu trưởng: Thành lập các tiểu ban, họp và phân công các nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên nhà trường. Điều hành công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ khai giảng.

       - Phó hiệu trưởng: Chuẩn bị các văn bản liên quan đến Lễ khai giảng; chỉ đạo tiểu ban chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang trí, tiếp khách.

       - Phụ trách các tiểu ban: Chịu trách nhiệm triển khai nhiệm vụ của tiểu ban theo sự phân công của Hiệu trưởng nhà trường. Đảm bảo yêu cầu về tiến độ thời gian và chất lượng công việc.

       Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 của trường THCS Đồng Phú. Nhà trường trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

    - Phòng GD&ĐT (để BC);

    - Đảng ủy, HĐND,UBND xã;

    - CB –GV-NV;

    - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Thị Phương Hạnh

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 39
Tháng 09 : 508
Năm 2022 : 636.408