Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22 tại thcsdongphucm.edu.vn

Dưới đây là một số Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22 do Luật Minh Khuê biên tập. Kính mời quý độc giả tham khảo để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

Mục lục

Ma trận Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 theo Thông tư 22​

TT

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

Chủ đề

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Đọc hiểu văn bản

Số câu

2

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

2

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

1

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

1

4

2

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài văn. Biết vận dụng những điều đã học vào thực tế

Câu số

1, 2

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

3, 4

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

5

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

6

1,2,

3,4

5,6

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

Số

điểm

1

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

1

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

1

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

1

2

2

2

tri thức tiếng Việt

Số câu

1

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

1

1

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

1

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

2

2

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

Nắm được hoạt động du lịch là gì? Xác định được động từ, trạng ngữ chỉ thời gian. Biết đặt câu khiến.

Câu số

7

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

8

9

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

10

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

7, 8

9,10

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

Số

điểm

0,5

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

0,5

1

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

1

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

1

2

Tổng số câu

3

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

3

1

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

2

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

1

6

4

Tổng số điểm

1,5

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

1,5

1

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

2

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

1

3

4

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

​A. rà soát đọc: (10 điểm)

1. rà soát đọc thành tiếng (3 điểm)

– HS bốc thăm đọc 1 đoạn trong những bài sài sau và TLCH:

 • Bài 1: Đường đi Sa Pa (trang 102)
 • Bài 2: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất (trang 114 )
 • Bài 3: Ăng-co Vát (trang 123)
 • Bài 4: Con chuồn chuồn nước (trang127)
 • Bài 5: Vương quốc vắng nụ cười ( Phần 2) (trang 143)

2. rà soát đọc hiểu phối hợp rà soát tri thức tiếng Việt (7 điểm)

Đọc thầm bài văn sau và trả lời thắc mắc:

MẸ CON CÁ CHUỐI

Bơi càng sắp lên mặt ao, thấy nước càng nóng. Cá Chuối mẹ bơi mãi, cố tìm hướng vào bờ. Mặt ao sủi bọt, nổi lên từng đám rêu. Rất khó nhìn thấy phương hướng. Chuối mẹ phải vừa bơi vừa nghếch lên mặt nước để tìm hướng khóm tre. Trời bức bối, ngột ngạt. Lắm lúc, Chuối mẹ chỉ muốn lặn ngay xuống đáy cho mát, nhưng nghĩ tới đàn con đang đói , chờ ở vùng nước đằng kia, Chuối mẹ lại cố bơi. Khóm tre bên bờ đã sắp đây nhất rồi. Khi tới thật sắp, Chuối mẹ chỉ còn trông thấy gốc tre, không thấy ngọn tre đâu. Chuối mẹ bơi sát mép nước, rồi rạch lên chân khóm tre. Tìm một chỗ Chuối mẹ đoán chắc là có tổ Kiến sắp đó, Chuối mẹ giả vờ chết, nằm im không động đậy. Trời nóng hầm hập. tương đối nước, tương đối lá ải cùng với mùi tanh trên mình Chuối mẹ bốc ra làm bọn kiến vàng sắp đó thèm thuồng. Bọn chúng rủ nhau đi kiếm mồi. Vừa bò ngùng ngoằng vừa lò mò về phía có mùi cá.

trước hết cá Chuối mẹ cảm thấy buồn buồn ở khắp mình, sau rồi đau nhói trên da thịt. Biết kiến kéo tới đã đông, Chuối mẹ liền lấy đà quẫy mạnh, rồi nhảy tùm xuống nước. Bọn Kiến không kịp chạy, nổi lều bều trên mặt ao. Đàn Chuối con ùa lại tranh nhau đớp túi bụi. Thế là đàn Chuối con được một mẻ no nê. Chuối mẹ bơi quanh nhìn đàn con đớp mồi, vui quá nên quên cả những chỗ đau vì bị Kiến đốt.

Xuân Quỳnh

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho những thắc mắc 1, 2, 3

Câu 1: (M1- 0,5đ) Cá Chuối mẹ tìm cách vào bờ, rạch lên chân khóm tre để làm gì?

A. Để tìm cách kiếm mồi cho những con ănB. Để tránh cái nóng ngột ngạt, bức bốiC. Tìm chỗ mát cho những con tới nghỉD. Để kiếm thức ăn cho mình.

Câu 2: (M1- 0,5đ) Chuối mẹ kiếm mồi bằng cách nào?

A. sử dụng mồi nhử kiến tới.B. sử dụng chính thân mình để nhử kiến.C. sử dụng bẫy để nhử kiến.D. sử dụng khóm tre để nhử kiến tới.

Câu 3: (M2- 0,5đ) vì sao cá Chuối mẹ cảm thấy buồn buồn ở khắp mình?

A. Vì cá Chuối mẹ không tìm được thức ăn cho con. .B. Vì cá Chuối mẹ không tìm được hướng bơi vào bờ.C. Vì bọn kiến vàng bò đầy mình, chúng coi cá Chuối mẹ là một miếng mồi.D. Vì cá Chuối mẹ giả vờ chết nằm im không động đậy.

Câu 4: (M2- 0,5đ) Nối tên con vật ở cột A gắn với hoạt động ở cột B cho thích hợp:

A
a. Chuối mẹ
 
b. Bọn Kiến
B
1. kéo tới đã đông
2. bơi sát mép nước, rồi rạch lên chân khóm tre
3. không kịp chạy, nổi lều bều trên mặt ao
4. giả vờ chết, nằm im không động đậy

Câu 5: (M3- 1đ) Vì sao Chuối mẹ quên cả những chỗ đau khi bị Kiến đốt?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: (M4- 1đ) Câu chuyện muốn nói lên điều gì?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: (M1- 0,5đ)

Hoạt động nào được gọi là “du lịch”. Điền Đ/S vào ô trống:

a. Đi chơi xa để ngơi nghỉ, ngắm cảnh. ☐

b. Đi làm việc xa nhà một thời gian. ☐

Câu 8: (M2- 0,5đ) Gạch chân dưới trạng ngữ có trong câu: “ Những đêm không ngủ được, mẹ lại nghĩ về những anh.” Trạng ngữ trên là:

a. Trạng ngữ chỉ thời gian.b. Trạng ngữ chỉ nơi chốnc. Trạng ngữ chỉ nguyên nhând. Trạng ngữ chỉ mục đích

Câu 9: (M2- 1đ) Trong câu: “Ngoài vườn, hoa nở vàng rực, chim hót líu lo.” có mấy động từ?

Có……động từ. Đó là:……………….

Câu 10: (M3- 1đ) Em hãy đặt một câu khiến để mượn đồ sử dụng học tập của bạn.

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4

A. rà soát đọc: (10 điểm)

1. rà soát đọc thành tiếng (3 điểm)

 • HS đọc bài trôi chảy, diễn cảm. (2 điểm)
 • Trả lời thắc mắc đúng. (1 điểm)

(thầy giáo linh động ghi điểm thích hợp với cách đọc bài và TLCH của từng HS.)

2. rà soát đọc hiểu phối hợp rà soát tri thức tiếng Việt (7 điểm)

Câu 1: Ý A (0,5 điểm)

Câu 2: Ý B (0,5 điểm)

Câu 3: Ý C (0,5 điểm)

Câu 4: (0,5 điểm)

Nối: a – 2, 4; b – 1,3

Câu 5: (1 điểm) Vì đàn cá con được một mẻ no nê, Chuối mẹ vui quá nên quên cả những chỗ đau vì bị Kiến đốt

Câu 6: (1 điểm) Câu chuyện ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng và cảm động của muôn loài.

Câu 7: (0,5 điểm) a – Đ; b – S

Câu 8: (0,5 điểm) “ Những đêm không ngủ được , mẹ lại nghĩ về những anh.” (0,25đ).

Trạng ngữ trong câu trên là :a. Trạng ngữ chỉ thời gian (0,25đ)

Câu 9: (1 điểm) Có 2 động từ (0,5đ). Đó là: nở, hót (0,5đ)

Câu 10: (1 điểm) HS đặt một câu khiến cho phù hợp với tình huống.

VD: Bạn cho mình mượn một cây bút nhé!

B. rà soát viết (10 điểm)

1. Chính tả (nghe-viết) (2 điểm)

– Tốc độ viết đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng qui định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

– Viết đúng chính tả không mắc quá 5 lỗi ( 1đ) )

 • Sai 2-3 lỗi trừ 0,5 điểm.
 • Sai 4 lỗi trừ 0,75 điểm.
 • Sai 5 lỗi trừ 1 điểm.
 • Sai 6-7lỗi trừ 1,25 điểm.
 • Sai 8 lỗi trừ 1,5 điểm.
 • Sai 9 lỗi trừ 1,75 điểm

2. Tập làm văn (8 điểm)

Đề: Hãy tả một con vật mà em yêu thích.

Đảm bảo những yêu cầu sau: 8 điểm

 • Viết đúng theo yêu cầu đề bài, trình bày đầy đủ 3 phần ( Phần mở bài, Phần thân bài và phần kết bài).
 • Lời văn gãy gọn, mạch lạc, tự nhiên, giàu hành ảnh, xúc cảm, có sáng tạo.
 • Trình bày sạch sẽ, đẹp, không sai lỗi chính tả.

*** Tùy theo mức độ sơ sót về nội dung, về ý, về câu, từ, chính tả, cách diễn đạt và chữ viết mà trừ điểm từ 8 0,5 điểm.

Phần mở bài: Giới thiệu được con vật mình sẽ tả. (1đ)

Phần thân bài: Tả được những phòng ban, đặc điểm nổi trội theo trình tự hợp lý, câu văn mạch lạc, đúng cấu trúc ngữ pháp, chặt chẽ, giàu hình ảnh, xúc cảm. Không mắc lỗi chính tả, chữ viết trình bày đẹp, sạch sẽ, đúng kiểu chữ. Câu văn có sáng tạo. (4đ)

Phần kết bài: Nêu được cảm tưởng của người viết về con vật mình tả. (1đ)

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

Bài mẫu tả một con vật mà em yêu thích – Đề thi học kì 2 Tiếng Việt 4

Mẫu số 1 – Tả con mèo

Con mèo là một loài động vật có bốn chân, thường có bộ lông mịn màng và có đuôi dài. Chúng thường được nuôi làm thú cưng và được yêu thích bởi tính cách đáng yêu và thông minh của mình.

Con mèo có thể có rất nhiều màu sắc khác nhau, từ màu trắng, đen, xám tới những màu sọc khác nhau trên bộ lông của chúng. Chúng có đôi tai nhọn và mắt to, thường có khả năng nhìn rất tốt trong bóng tối.

Mèo là động vật ăn thịt và thường săn mồi vào ban đêm. Tuy nhiên, khi được nuôi trong nhà, chúng thường được cho ăn thức ăn cho mèo và trở thành thú cưng của gia đình.

Một trong những đặc điểm đáng yêu của con mèo là tính cách độc lập và lười biếng của chúng. Chúng thường ngơi nghỉ và ngủ trong nhiều giờ trong ngày. Tuy nhiên, khi cần thiết, chúng có thể trở nên rất nhanh nhẹn và linh hoạt.

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

Với tính cách thân thiện và đáng yêu của mình, con mèo là một trong những thú cưng phổ biến nhất trên toàn toàn cầu.

 

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

Mẫu số 1 – Tả con cún con

Một chú chó con, tôi đã gặp nó trong một buổi chiều đông lạnh giá. Nó là một con chó con nhỏ bé, nhìn rất đáng yêu và dễ thương. Tôi đã thấy nó bò trên tuyến đường, với đôi mắt to tròn nhìn lên tôi với sự tò mò. Tôi đã cảm thấy vui sướng khi thấy nó đáng yêu tương tự và không thể kiềm chế được sự cảm động.

Con cún con có bộ lông mềm mại và đen nhánh, trông rất bóng mượt. Đôi tai của nó nhọn như hai chiếc lá và rất linh hoạt. Nó có đôi mắt to tròn, nhìn vào thì thấy đầy sức sống và năng động. Khi nó chạy nhảy, đôi tai của nó sẽ vẫy lên và xuống theo từng bước, tạo nên một vẻ đáng yêu và khôi hài.

Khi nó chạy lại sắp tôi, tôi đã thấy sự nhiệt tình và tràn đầy năng lượng của nó. Nó vẫn còn rất nhỏ và cần được săn sóc thận trọng. Nó nhún nhường xung quanh tôi, chào đón tôi với sự vui mừng và sự thơ ngây của một đứa trẻ.

Tôi đã cảm thấy một cảm giác yêu thương với con cún con đáng yêu này và hy vọng nó sẽ được săn sóc và nuôi dưỡng tốt. Nó là một món quà vô giá của cuộc sống, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người xung quanh

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền TrungDanh mục: Tổng hợp

Bạn thấy bài viết Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22 bên dưới để Trường THCS Đồng Phú có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcsdongphucm.edu.vn của Trường THCS Đồng Phú

Nhớ để nguồn bài viết này: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22 của website thcsdongphucm.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Top 4 bài Phân tích truyện cười Tam đại con gà hay nhất - Ngữ văn lớp 10

Viết một bình luận