Mã Zipcode Đắk Nông – Mã bưu điện Đắk Nông mới nhất

Bạn đang xem: Mã Zipcode Đắk Nông – Mã bưu điện Đắk Nông mới nhất tại thcsdongphucm.edu.vn

Mục lục

Mã bưu chính Đắk Nông mới nhất

Đắk Nông là một tỉnh thuộc Tây Nguyên, mã bưu chính của Đắk Nông là 65000. Tuy nhiên, khi gửi nhận thư từ, bưu phẩm, bưu kiện… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. gần gũi với bạn. vị trí người gửi/người nhận để dễ dàng nhận thư, bưu phẩm, bưu kiện và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự mã bưu chính Việt Nam (Vietnam Post Code), mã bưu chính Đắk Nông có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu là tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định chủ đề của mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Đắk Nông là 65000 (Dak Nong Zipcode)

Gợi ý: Bạn có thể dùng Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục cần tra cứu để tìm nhanh hơn nhé!

Danh sách mã bưu điện tỉnh Đắk Nông mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã Bưu Chính
Trước hết Bưu điện trung tâm tỉnh Đắk Nông 65000
2 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 65001
3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 65002
4 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 65003
5 Ban Dân vận Tỉnh ủy 65004
6 Ban Nội chính Tỉnh ủy 65005
7 Đảng bộ các cơ quan 65009
số 8 Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy 65010
9 Đảng bộ khối doanh nghiệp 65011
mười Báo Đắk Nông 65016
11 Hội đồng nhân dân 65021
thứ mười hai Văn phòng Đại biểu Quốc hội 65030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 65035
14 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 65036
15 UBND và Văn phòng UBND 65040
16 Cơ sở công nghiệp và thương mại 65041
17 Sở kế hoạch và đầu tư 65042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 65043
19 Sở tài chính 65045
20 Cơ sở thông tin và truyền thông 65046
21 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 65047
22 công an tỉnh 65049
23 Sở Nội vụ 65051
24 Sở tư pháp 65052
25 Giao dục va đao tạo 65053
26 Ý nghĩa của việc vận chuyển 65054
27 Sở Khoa học và Công nghệ 65055
28 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 65056
29 Sở Tài nguyên và Môi trường 65057
30 xây dựng cơ sở 65058
31 Bộ Dịch vụ Y tế 65060
32 chỉ huy quân sự 65061
33 vấn đề dân tộc 65062
34 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 65063
35 thanh tra tỉnh 65064
36 Trường Chính trị tỉnh 65065
37 Văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam 65066
38 Đài PT-TH tỉnh 65067
39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 65070
40 cục thuế 65078
41 cục hải quan 65079
42 cục thống kê 65080
43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 65081
44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 65085
45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 65086
46 Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật 65087
47 Liên đoàn lao động tỉnh 65088
48 Hội nông dân tỉnh 65089
49 UBMTTQVN tỉnh 65090
50 Tỉnh đoàn 65091
51 Hội LHPN tỉnh 65092
52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 65093

GIA ĐÌNH THƯƠNG MẠI

Trước hết Bưu điện trung tâm thị xã Gia Nghĩa 65100
2 thành phố 65101
3 Hội đồng nhân dân 65102
4 Uỷ ban nhân dân 65103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65104
6 Phường Nghĩa Thành 65106
7 Xã Quảng Thành 65107
số 8 Phường Nghĩa Đức 65108
9 xã Đăk Nia 65109
mười Phường Nghĩa Trung 65110
11 Phường Nghĩa Tân 65111
thứ mười hai Phường Nghĩa Phú 65112
13 xã Đắk R’moan 65113
14 Bưu điện Phát Gia Nghĩa 65150
15 Bưu điện Gia Nghĩa 65151
16 Bưu điện Bưu điện 23 tháng 3 65152
17 Bưu điện HCC Đắk Nông 65198
18 Hệ thống Bưu điện 1 Đắk Nông 65199

HUYỆN ĐẮK GLONG

Trước hết Bưu điện trung tâm huyện Đăk Glong 65200
2 Huyện ủy viên 65201
3 Hội đồng nhân dân 65202
4 Uỷ ban nhân dân 65203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65204
6 Xã Quảng Khê 65206
7 xã Đăk Plao 65207
số 8 xã Đăk Som 65208
9 Xã Đăk R’măng 65209
mười xã Đăk Ha 65210
11 Xã Quảng Sơn 65211
thứ mười hai Xã Quảng Hòa 65212
13 Bưu điện Đăk Glong 65250

HUYỆN HÀN QUỐC

Trước hết Bưu điện trung tâm huyện Krông Nô 65300
2 Huyện ủy viên 65301
3 Hội đồng nhân dân 65302
4 Uỷ ban nhân dân 65303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65304
6 thị trấn Đăk Mâm 65306
7 Xã Buôn Choah 65307
số 8 Xã Nam Đà 65308
9 Xã Đăk Sôr 65309
mười Xã Nam Xuân 65310
11 Xã Tân Thành 65311
thứ mười hai xã Đak Drô 65312
13 Xã Nam Nung 65313
14 Nam N’dir . xã 65314
15 Xã Đức Xuyên 65315
16 Xã Đăk Năng 65316
17 Xã Quảng Phú 65317
18 Bưu điện Phất Krông Nô 65350

VĂN HOÁ . HUYỆN

Trước hết Bưu điện trung tâm huyện Cư Jút 65400
2 Huyện ủy viên 65401
3 Hội đồng nhân dân 65402
4 Uỷ ban nhân dân 65403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65404
6 thị trấn Ea T’ling 65406
7 Xã Trúc Sơn 65407
số 8 Cư Knia . xã 65408
9 Xã Tam Thăng 65409
mười Xã Nam Đồng 65410
11 Xã Đak Drông 65411
thứ mười hai xã Ea Pô 65412
13 xã Đăk Wil 65413
14 Bưu điện Jút 65450
15 Bưu điện Nam Đông 65451

HUYỆN ĐẮK SƠN

Trước hết Bưu điện trung tâm huyện Đắk Mil 65500
2 Huyện ủy viên 65501
3 Hội đồng nhân dân 65502
4 Uỷ ban nhân dân 65503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65504
6 thị trấn Đăk Mil 65506
7 Xã Thuận An 65507
số 8 Xã Đức Minh 65508
9 xã Đăk Săk 65509
mười Xã Long Sơn 65510
11 Xã Đức Mạnh 65511
thứ mười hai Đắk N’drot . xã 65512
13 Xã Đăk Gan 65513
14 Xã Đăk R’la 65514
15 xã Đăk Lao 65515
16 Bưu điện Đắk Mil 65550
17 Ban điều hành Đức Lễ 65551

HUYỆN ĐẮK SÔNG

Trước hết Bưu điện trung tâm huyện Đắk Song 65600
2 Huyện ủy viên 65601
3 Hội đồng nhân dân 65602
4 Uỷ ban nhân dân 65603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65604
6 Thị trấn Đức An 65606
7 Xã Nam Bình 65607
số 8 Đăk Mol . xã 65608
9 xã Đăk Hòa 65609
mười Xã Thuận Hạnh 65610
11 Xã Thuận Hà 65611
thứ mười hai Xã Đăk N’dung 65612
13 Nậm N’jang . xã 65613
14 Xã Trường Xuân 65614
15 Phát Bưu điện Đắk Song 65650
16 Ngân hàng CSXH Nam Bình 2 65651

HUYỆN TỬ ĐỨC

Trước hết Bưu điện trung tâm huyện Tuy Đức 65700
2 Huyện ủy viên 65701
3 Hội đồng nhân dân 65702
4 Uỷ ban nhân dân 65703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65704
6 Xã Đăk Búk So 65706
7 Xã Quảng Tâm 65707
số 8 Đăk R’tih . xã 65708
9 Xã Quảng Tân 65709
mười xã Đăk Ngo 65710
11 Xã Quảng Trực 65711
thứ mười hai Bưu điện Phát Tuy Đức 65750

HUYỆN ĐẮK RLấp

Trước hết Bưu điện trung tâm huyện Đắk Rlấp 65800
2 Huyện ủy viên 65801
3 Hội đồng nhân dân 65802
4 Uỷ ban nhân dân 65803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65804
6 Thị Trấn Kiến Đức 65806
7 Xã Quảng Tín 65807
số 8 Xã Kiến Thành 65808
9 Xã Đăk Wer 65809
mười Xã Nhân Cơ 65810
11 xã hội nhân văn 65811
thứ mười hai Xã Nghĩa Thắng 65812
13 Xã Đạo Nghĩa 65813
14 Xã Đăk Sin 65814
15 Xã Hưng Bình 65815
16 xã Đăk Ru 65816
17 Bưu điện Phát Đak Rlấp 65850
18 Bưu điện Nhân văn 65851

Hy vọng với bài viết tổng hợp zipcode Đắk Nông, mã bưu chính Đắk Nông mới nhất được áp dụng từ đầu năm 2018 đến nay, bạn sẽ tìm được mã bưu chính Đắk Nông mà mình cần.

Đăng bởi: Trường THCS Đồng Phú

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc về Trường THCS Đồng Phú.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: thcsdongphucm.edu.vn TagsZipcode các tỉnh

Bạn thấy bài viết Mã Zipcode Đắk Nông – Mã bưu điện Đắk Nông mới nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mã Zipcode Đắk Nông – Mã bưu điện Đắk Nông mới nhất bên dưới để Trường THCS Đồng Phú có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcsdongphucm.edu.vn của Trường THCS Đồng Phú

Nhớ để nguồn bài viết này: Mã Zipcode Đắk Nông – Mã bưu điện Đắk Nông mới nhất của website thcsdongphucm.edu.vn

Kiến thức chung

Xem thêm chi tiết về Mã Zipcode Đắk Nông – Mã bưu điện Đắk Nông mới nhất
Xem thêm bài viết hay:  Báo giá Xe Điện Sân Golf chính hãng, chất lượng mới nhất 2022

Viết một bình luận