Mẫu 02/GPP: Biên bản đánh giá GPP

Bạn đang xem: Mẫu 02/GPP: Biên bản đánh giá GPP tại thcsdongphucm.edu.vn

Mẫu số 02/GPP: Biên bản đánh giá GPP là mẫu biên bản dùng để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thực hành tốt quản lý nhà thuốc của cơ sở bán lẻ thuốc. Mẫu biên bản đánh giá GPP được ban hành kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

UBND tỉnh… SỞ Y TẾ…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Bạn đang xem: Mẫu 02/GPP: Biên bản thẩm định GPP

Các số:……/…..

…………ngày …. tháng ….. năm 20…

Mục lục

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”

Căn cứ Quyết định số ………… ngày……. của…… về việc thành lập đoàn kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn “Thực hành tốt trong bán lẻ thuốc” của …………., thành phần đoàn đánh giá gồm:

1. ………….. – Trưởng nhóm.

2. ………….. – Thư ký.

3.…………………….

Tên tách: ……………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ:…………………………………………………….………………………………………………….

– Người chịu trách nhiệm Tên người đại diện theo pháp luật và người quản lý chuyên môn:

– Phiếu giám định ngày……………………. của…………………….

– Ngày tiến hành kiểm tra ………………………………………………………………………….

– Nội dung đánh giá: việc áp dụng tiêu chuẩn “Thực hành tốt bán lẻ thuốc” của Bộ Y tế

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

– Tiếp đoàn có:

Trước hết. ……………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………

I/ Một số ý kiến ​​của đoàn kiểm tra

Sau khi thẩm định hồ sơ, nghe báo cáo của cơ sở và kiểm tra thực tế, Đoàn thẩm định có nhận xét như sau:

A. Ưu điểm:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

B. Tồn tại:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

(đính kèm danh sách đánh giá)

II/ Kết luận

1. Tổng số điểm của cơ sở: ……………………………………………………..…….

2. Mức độ tuân thủ GPP: ……………………………………………………………………………………………….

3. Yêu cầu

……………………..

III/ Ý kiến ​​của cơ sở: (ghi rõ những điểm không đồng tình)

……………………………………………………

Biên bản thống nhất giữa đoàn kiểm tra và cơ sở

Biên bản này được lập thành 02 bản kèm theo danh sách giám định. Cơ sở giữ một bản, Sở Y tế giữ một bản.

quản lý nhóm(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký(Ký và ghi rõ họ tên)

lãnh đạo cấp cơ sở(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT Lê Hồng Phong. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: https://c3lehongphonghp.edu.vn https://c3lehongphonghp.edu.vn/mau-02-gpp-bien-ban-danh-gia-gpp/

Bạn thấy bài viết Mẫu 02/GPP: Biên bản đánh giá GPP có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu 02/GPP: Biên bản đánh giá GPP bên dưới để Trường THCS Đồng Phú có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcsdongphucm.edu.vn của Trường THCS Đồng Phú

Nhớ để nguồn bài viết này: Mẫu 02/GPP: Biên bản đánh giá GPP của website thcsdongphucm.edu.vn

Kiến thức chung

Xem thêm chi tiết về Mẫu 02/GPP: Biên bản đánh giá GPP
Xem thêm bài viết hay:  Cách đổi inch sang cm trong word tất cả phiên bản

Viết một bình luận