Mẫu bản thông tin tư nhân (Phụ lục 4)

Bạn đang xem: Mẫu bản thông tin tư nhân (Phụ lục 4) tại thcsdongphucm.edu.vn

Mục lục

1. Mẫu thông tin cá nhân là gì?

Để quản lý và tuân thủ tốt hơn trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp, việc có thông tin cá nhân của những người có ảnh hưởng đến tổ chức của bạn là rất quan trọng. Mẫu thông tin cá nhân là công cụ hữu ích để thu thập thông tin cần thiết về những người này, bao gồm cổ đông lớn, thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, (Tổng) Giám đốc, Phó (Tổng) Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, người làm việc trong bộ phận kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ. Mẫu thông tin cá nhân bao gồm các chi tiết cá nhân chính của những người có ảnh hưởng trong tổ chức. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, quốc tịch, vị trí và vai trò trong tổ chức, tình hình tài chính, kinh nghiệm làm việc và các thông tin liên quan khác. Mục tiêu của biểu mẫu này là thu thập thông tin cá nhân một cách toàn diện, chính xác và rõ ràng.

Bạn đang xem bài viết: Mẫu thông tin cá nhân (Phụ lục 4)

Mẫu thông tin cá nhân là một công cụ quan trọng để thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân của các cổ đông lớn và các chức danh quản lý trong tổ chức. Thông tin này giúp tổ chức hiểu rõ hơn về những người liên quan, bảo vệ quyền riêng tư và tuân thủ các quy định pháp luật. Mẫu thông tin riêng tư cũng sẽ giúp ích cho quá trình xác minh và đánh giá mức độ tín nhiệm của các cổ đông lớn và các vị trí quản lý. Thông tin này bao gồm tình hình tài chính, kinh nghiệm, trình độ và khả năng lãnh đạo của cổ đông lớn và các vị trí quản lý. Thông tin này giúp xác định sự phù hợp và độ tin cậy của các cổ đông lớn và các vị trí quản lý trong tổ chức. Ngoài ra, mẫu thông tin riêng tư còn hỗ trợ công tác quản lý rủi ro và tuân thủ các quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ. Thông tin này bao gồm thông tin về những người làm việc trong bộ phận kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ. Thông tin này giúp xác định và đánh giá khả năng kiểm soát và tuân thủ các thủ tục, quy định và tiêu chuẩn nội bộ của tổ chức.

2. Mẫu thông tin cá nhân (Phụ lục 4)

Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC (đã hết hiệu lực) hướng dẫn thành lập và hoạt động của doanh nghiệp chứng khoán. Cụ thể, mẫu quyết định cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ được quy định tại mẫu 06-KN (chỉ mang tính chất tham khảo):

>>>>Tải mẫu thông tin cá nhân (Phụ lục 4)

PHỤ LỤC IV

MẪU THÔNG TIN RIÊNG TƯ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

SỰ THẬT RIÊNG TƯ

(Áp dụng đối với cổ đông lớn là cá nhân, người đại diện phần vốn góp của tổ chức, thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, (Tổng) Giám đốc, Phó (Tổng) Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, người làm công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ )

1) Họ và tên: Nguyễn Văn A Nam/Nữ: nam/nữ;

2) Ngày sinh: 01/01/19xx

3) Nơi sinh: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

4) Quốc tịch: (các quốc tịch hiện có) Việt Nam

5) Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu 03620100xxxx ngày cấp 01/01/20xx nơi cấp Công an tỉnh Bắc Ninh, có giá trị đến ngày 01/01/20xx (đối với hộ chiếu) hoặc hồ sơ chứng thực cá nhân số

6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà xx khối/xóm/thôn/phường xx/xã Đình Bảng/huyện Từ Sơn, tỉnh/thành phố Bắc Ninh

7) Chỗ ở hiện nay: số xx phố Hào Nam, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

8) Trình độ chuyên môn: Cử nhân

9) Nghề nghiệp: xx

10) Tên, địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ phần vốn góp đại diện (trường hợp đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân).

11) Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty chứng khoán (ghi rõ)

12) Quy trình đào tạo nghiệp vụ:

Thời gian Nơi đào tạo Chuyên Bằng cấp
Từ ngày 10 tháng 9 năm 2009 đến ngày 10 tháng 9 năm 2012 Trường đại học Kế toán viên Cử nhân kinh tế loại giỏi

13) Quy trình làm việc:

Thời gian nơi làm việc Vị trí công việc
Từ 01/01/2013 doanh nghiệp A Kế toán trưởng

14) Kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ của “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan Mối quan hệ với người khai báo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/CMND, ngày cấp, nơi cấp nơi làm việc Vị trí công việc Tên doanh nghiệp chứng khoán có cổ phần nắm giữ Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ
nguyễn văn á Bố 0300xxxxxxxx Quận Đống Đa, TP Hà Nội Giám đốc doanh nghiệp A 20%
nguyễn thị b Bằng tiếng mẹ đẻ 0300xxxxxxxx Quận Đống Đa, TP Hà Nội Giám đốc doanh nghiệp BẮC KINH 20%

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những nội dung trên.

ngày tháng năm …

Công chứng chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức công tác hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương.

người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Mẫu biên bản xác nhận công khai bản đồ địa chính (Phụ lục 14)

3. Một số lưu ý về mẫu thông tin cá nhân.

– Thông tin cá nhân cơ bản: Mẫu thông tin cá nhân cần yêu cầu các thông tin cá nhân cơ bản bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, nam nữ, quốc tịch, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email và số CMND hoặc hộ chiếu cá nhân.

– Vị trí, vai trò công việc: Yêu cầu cung cấp thông tin về vị trí, vai trò công việc của cá nhân trong tổ chức, bao gồm thông tin về chức danh, phòng, ban, chi nhánh mà cá nhân đang công tác. công việc.

– Thời gian làm việc: Yêu cầu cung cấp thông tin về thời gian bạn bắt đầu làm việc tại tổ chức, thời gian bạn giữ chức vụ hiện tại và các lần nghỉ phép trước đó (nếu có).

– Mối quan hệ: Mẫu thông tin cá nhân nên yêu cầu thông tin về mối quan hệ liên quan của cá nhân với tổ chức, bao gồm thông tin về việc cá nhân có mối quan hệ gia đình với bất kỳ thành viên nào của tổ chức. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc cổ đông lớn khác hoặc không.

– Quá trình làm việc và kinh nghiệm: Yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin về quá trình làm việc và kinh nghiệm chuyên môn của họ. Điều này có thể bao gồm thông tin về các doanh nghiệp trước đây mà tư nhân đã làm việc, vị trí và vai trò công việc trong từng doanh nghiệp đó, thời gian làm việc và mô tả ngắn gọn về nhiệm vụ và thành tích chính. .

– Trình độ học vấn: Phiếu khai thông tin riêng cần yêu cầu người tư cung cấp thông tin về trình độ học vấn

Mặc dù hồ sơ lấy mẫu có nhiều công dụng nhưng chúng không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Đặc biệt:

– Bảo mật: Biểu mẫu cung cấp thông tin riêng cần đảm bảo tính bảo mật của thông tin riêng được cung cấp. Có thể có nguy cơ thông tin cá nhân bị lộ ra thế giới bên ngoài nếu không thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp.

– Thiếu chi tiết: Biểu mẫu thông tin cá nhân có thể không đủ chi tiết để thu thập tất cả thông tin quan trọng về một cá nhân. Có thể cần phải điều chỉnh hoặc bổ sung mẫu để đảm bảo rằng tất cả các thông tin cần thiết đều được thu thập.

– Độ chính xác của thông tin: Tùy thuộc vào mức độ trung thực và tin cậy của người cung cấp thông tin, mẫu thông tin riêng có thể gặp phải những sai sót hoặc thiếu sót trong thông tin được cung cấp. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá và xác minh thông tin cá nhân.

– Trở ngại, khó khăn trong việc lấy thông tin: Có thể xảy ra trường hợp cá nhân không muốn hoặc không muốn cung cấp thông tin được yêu cầu. Điều này có thể tạo ra những trở ngại và khó khăn trong việc thu thập đầy đủ thông tin từ tất cả các cá nhân có liên quan.

– Thay đổi thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân có thể thay đổi theo thời gian. Mẫu thông tin cá nhân phải được cập nhật định kỳ để đảm bảo rằng thông tin thu thập được là chính xác và cập nhật.

– Tuân thủ pháp luật: Các hình thức thông tin riêng tư cần tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu riêng tư và quyền riêng tư.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về Mẫu thông tin riêng mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số. Gọi 1900.6162 hoặc gửi email [email protected] để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất từ ​​Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng. Trân trọng./

Trích dẫn từ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Biểu mẫu

Bạn thấy bài viết Mẫu bản thông tin tư nhân (Phụ lục 4) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu bản thông tin tư nhân (Phụ lục 4) bên dưới để Trường THCS Đồng Phú có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcsdongphucm.edu.vn của Trường THCS Đồng Phú

Nhớ để nguồn bài viết này: Mẫu bản thông tin tư nhân (Phụ lục 4) của website thcsdongphucm.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý Phân tích nhân vật Tấm trong truyện cổ tích Tấm Cám hay nhất - Ngữ văn lớp 10

Viết một bình luận