Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định mới nhất 2023

Bạn đang xem: Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định mới nhất 2023 tại thcsdongphucm.edu.vn

Cách viết phiếu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định? Luật Minh Khuê sẽ hướng dẫn trong bài viết dưới đây.

Mục lục

1. Phương pháp khấu hao TSCĐ

1.1. Ý tưởng

Khấu hao được hiểu là việc định giá, tính toán và phân bổ một cách có hệ thống giá trị của một tài sản do sự hao mòn của tài sản đó sau một thời gian sử dụng.

Tài sản cố định là tư liệu sản xuất chuyên dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn và được doanh nghiệp sử dụng trong nhiều kỳ sản xuất. TSCĐ là toàn bộ tài sản của doanh nghiệp có giá trị lớn, có thời gian sử dụng, luân chuyển và thu hồi trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh. Thực chất khái niệm TSCĐ bao gồm những tài sản đang sử dụng, chưa sử dụng hoặc không còn được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh do đang trong quá trình hoàn thiện hoặc do chưa hết hạn sử dụng. giá đã qua sử dụng nhưng chưa sử dụng. Tài sản thuê tài chính mà doanh nghiệp sẽ sở hữu cũng thuộc Tài sản cố định.

Bạn đang xem bài viết: Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mới nhất 2023

Khấu hao tài sản cố định là số tiền khấu hao tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong quá trình sử dụng tài sản đó. Hay hiểu rõ hơn khấu hao tài sản cố định liên quan đến sự hao mòn của tài sản, là sự giảm dần về giá trị hoặc giá trị sử dụng do được sử dụng hoặc tham gia vào quá trình sản xuất. khấu hao do tác động của thiên nhiên hoặc do tiến bộ khoa học công nghệ. Khấu hao TSCĐ là một trong những nghiệp vụ quan trọng của kế toán. Khấu hao tài sản cố định liên quan đến báo cáo tài chính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Khấu hao TSCĐ hợp lý mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Khấu hao tài sản cố định là số tiền khấu hao tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong quá trình sử dụng tài sản đó. Việc đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định là việc làm quan trọng đối với doanh nghiệp. Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được ban hành và được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến.

1.2. Phân loại tài sản kỹ thuật số

* Căn cứ vào mục đích sử dụng kinh doanh:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC và Khoản 2 Điều 1 Thông tư 147/2016/TT-BTC căn cứ vào mục đích sử dụng, doanh nghiệp phân loại TSCĐ như sau:

TSCĐ hữu hình: Là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất, thoả mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất. như nhà cửa, vật kiến ​​trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, v.v.

– TSCĐ vô hình: Là những tài sản không có hình thái vật chất, biểu hiện một lượng giá trị đã được đầu tư để thỏa mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh. , như một số quỹ liên quan trực tiếp đến sử dụng đất; tài trợ cho quyền phát hành, bằng sáng chế, bằng sáng chế, bản quyền…

TSCĐ thuê tài chính: là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của doanh nghiệp cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính.

TSCĐ tương tự: Là những TSCĐ có công dụng tương tự nhau, cùng ngành nghề kinh doanh và có giá trị tương đương nhau.

* Căn cứ vào mục đích sử dụng TSCĐ:

Điều 6 Thông tư này cũng quy định việc phân loại TSCĐ của doanh nghiệp. Theo đó, căn cứ vào mục đích sử dụng của TSCĐ, doanh nghiệp phân loại TSCĐ theo các mục tiêu sau:

– TSCĐ dùng vào mục đích kinh doanh là những TSCĐ do doanh nghiệp quản lý và được sử dụng vào mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Đối với TSCĐ hữu hình, doanh nghiệp phân loại như sau: Loại 1: Nhà cửa, vật kiến ​​trúc; Loại 2: Máy móc thiết bị; Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn; Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý; Loại 5: Vườn cây lâu năm, động vật làm việc và/hoặc sản phẩm; Loại 6: các loại tài sản cố định khác: tất cả các tài sản cố định khác không được liệt kê trong 5 loại trên như tranh ảnh và tác phẩm nghệ thuật.

+ TSCĐ vô hình: Quyền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư này, quyền phát hành, bằng độc quyền sáng chế, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, sản phẩm và kết quả của các cuộc biểu diễn nghệ thuật, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa, công nghiệp kiểu dáng, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng, vật liệu nhân giống.

– TSCĐ dùng vào mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng là những TSCĐ do doanh nghiệp quản lý và được sử dụng vào mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng trong tương lai. xí nghiệp. Các TSCĐ này cũng được phân loại theo quy định tại điểm 1 nêu trên.

– TSCĐ bảo vệ, trông giữ, bảo quản là những TSCĐ doanh nghiệp bảo quản, giữ hộ cho đơn vị khác hoặc giữ hộ cho Nhà nước theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. .

1.3. các phương pháp khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ bao gồm:

Khấu hao theo phương pháp đường thẳng (Khấu hao tuyến tính): Phương pháp đường thẳng là phương pháp tính khấu hao tài sản cố định đơn giản nhất. Trong đó tỷ lệ khấu hao là như nhau trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ.

– Khấu hao theo khối lượng sản phẩm. Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao theo khối lượng như sau: Mức khấu hao tài sản cố định hàng tháng = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng x Mức khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm. Các sản phẩm.

– Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. Phương pháp được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành có công nghệ đòi hỏi sự thay đổi và phát triển nhanh chóng. Công thức tính toán:

Giá trị khấu hao hàng năm = Nguyên giá tài sản trong năm trích khấu x Tỷ lệ khấu hao.

2. Ý nghĩa của khấu hao TSCĐ.

Khấu hao TSCĐ hợp lý là một giải pháp giúp doanh nghiệp bảo toàn vốn cố định của mình.

Thông qua việc trích khấu hao tài sản cố định một cách hợp lý, doanh nghiệp có thể thu hồi đầy đủ vốn cố định khi tài sản cố định đó hết hạn sử dụng.

– Không chỉ vậy, việc trích khấu hao TSCĐ còn là một yếu tố quan trọng để xác định giá thành sản phẩm, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

– Không chỉ vậy, việc tính khấu hao TSCĐ chính xác còn là cơ sở để tính toán các khoản tái đầu tư và tái sản xuất.

3. Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất 2023

>> Tải ngay: Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

CÔNG TY KẾ TOÁN A

Số: 01-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-oo0oo—————

ĐĂNG KÝ KHOẢN TIỀN GỬI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi : CỤC THUẾ QUẬN HUYỆN BẢO

– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN A

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 12x, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

– Mã số thuế: 010608xxxx

– Ngành nghề kinh doanh: Bán ô tô

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 14/25/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay công ty kế toán A đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với Chi cục thuế quận Cầu Giấy theo phương pháp đường thẳng.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ

MỘT

nguyễn văn á

4. Hướng dẫn soạn thảo và đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

– Phần mở đầu: Cần ghi rõ tên doanh nghiệp; Điền đầy đủ các thông tin gồm Quốc hiệu, khẩu hiệu; Tên cụ thể của biên bản là Đăng Ký Phương Pháp Trích Khấu TSCĐ.

– Nội dung chính của Phiếu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ: Phần này cần nêu các thông tin về cơ quan tiếp nhận đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ; Thông tin kinh doanh; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Thông tin mã số thuế; Thông tin về ngành nghề kinh doanh, sản phẩm’ Cơ sở pháp lý và nội dung đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.

– Phần cuối cùng của phiếu đăng ký: Phần này chúng ta cần viết Lời cảm ơn; Thời gian, địa điểm lập Phiếu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ; Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết: Quy định về trích khấu hao tài sản cố định và các vấn đề liên quan của Luật Minh Khuê

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email [email protected] để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Trích dẫn từ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Biểu mẫu

Bạn thấy bài viết Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định mới nhất 2023 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định mới nhất 2023 bên dưới để Trường THCS Đồng Phú có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcsdongphucm.edu.vn của Trường THCS Đồng Phú

Nhớ để nguồn bài viết này: Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định mới nhất 2023 của website thcsdongphucm.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích nhân vật ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc hay nhất (dàn ý - 5 mẫu) - Ngữ văn lớp 8

Viết một bình luận