Mẫu Giấy Đăng ký rà soát nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT)

Bạn đang xem: Mẫu Giấy Đăng ký rà soát nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT) tại thcsdongphucm.edu.vn

Phiếu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT) ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012. Tuy nhiên, đến nay văn bản này đã hết hiệu lực. Để biết thông tin chi tiết, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê.

Mục lục

1. Quy định Mẫu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 1. Bản đăng ký kỹ thuật)

Phiếu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT) ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012. Tuy nhiên, đến nay văn bản này đã hết hiệu lực, đồng thời, Phiếu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đã được thay thế bởi Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Khoản 9 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP. Sau đây mời các bạn tham khảo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Khoản 9 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP mà Luật Minh Khuê chia sẻ dưới đây.

Bạn đang xem bài viết: Tờ khai đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT)

>> Tải ngay: Mẫu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu file Word

Mẫu số 01

(Ban hành theo Nghị định 154/2018/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ nhận xét

NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Kính gửi:…………………….. (Tên cơ quan thẩm định)………………………………………………………

Đơn vị nhập khẩu: đơn vị ABC

Địa chỉ: 123 Đường ABC, Phường XYZ, Quận DEF, TP. LƯU Ý

Điện thoại: 0123456789 Fax: 9876543210

Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa sau:

KHÔNG

Tên hàng, nhãn hiệu, chủng loại

thông số kỹ thuật

Xuất xứ, Nhà sản xuất

Khối lượng/số lượng

Cửa khẩu nhập khẩu

thời gian nhập khẩu

Đầu tiên

SamsungGalaxy A52

Màn hình: 6.5 inch, Super AMOLED, Full HD+ – Bộ nhớ trong: 128GB – Camera chính: 64 MP

Hãng sản xuất: Samsung – Xuất xứ: Hàn Quốc

100 cái

cửa ngõ Móng Cái

15/05/2023

2

3

4

Địa chỉ lấy hàng:

Hồ sơ nhập khẩu bao gồm:

Hợp đồng số: ……………………………………………………………………………………………….

– Danh mục hàng hóa (Packing list): ………………………………………………………………………………………………

– Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng nhập khẩu hoặc Giấy giám định chất lượng lô hàng nhập khẩu:…………. do Tổ chức…….cấp ngày:……/…../…….tại:……………………

– Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý (nếu có) Số:……………………..

được tổ chức:…………………… xác nhận. Ngày cấp:…………/……/……..tại: …………..

– Số hóa đơn: ……………………………………………………..

– Vận đơn số: ……………………………………………………..

– Tờ khai nhập khẩu số: ……………………………………………………..

– Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O (nếu có) Số:………………………………………………………..

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có):……………………………………………………….

– Ảnh chụp hoặc mô tả hàng hóa, mẫu nhãn hiệu nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn chính không có đủ nội dung theo quy định).

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính danh, hợp pháp của những nội dung khai báo trên về bộ hồ sơ của lô hàng nhập khẩu, đồng thời cam kết chất lượng hàng hóa nhập khẩu phù hợp với quy định. Thông số kỹ thuật ………….. và tiêu chuẩn công bố áp dụng………………………………………………. ……………………

(TÊN cơ quan rà soát) Vào sổ: số …/(Tên viết tắt của cơ quan) Ngày………….tháng……20….(Đại diện cơ quan rà soát ký tên, đóng dấu)

…….ngày……tháng…….năm 20…(BÊN NHẬP KHẨU)(ký tên, đóng dấu)

2. Quy định về hồ sơ thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có)

– Giấy chứng nhận chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả kiểm nghiệm) (nếu có)

– Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có), ảnh chụp hoặc mô tả hàng hóa có nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hiệu, nhãn phụ (nếu nhãn chính không có đủ nội dung theo quy định) (nếu thích hợp)

– Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định. 74/2018/NĐ-CP tại cơ quan đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Mẫu này đã được thay thế bởi Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Khoản 9 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP)

– Tiếp nhận hồ sơ chất lượng hàng hóa nhập khẩu

– Bản sao Hợp đồng, Danh mục hàng hóa (nếu có)

– Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có)

3. Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Gửi hồ sơ (thành phần hồ sơ đã được chúng tôi trình bày ở phần trên) đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

(1) Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định giải pháp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân, quy định như sau:

– Cơ quan rà soát tiếp nhận hồ sơ đăng ký rà soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan rà soát xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu. Nhà nhập khẩu nộp giấy đăng ký có xác nhận của cơ quan xét duyệt cho cơ quan thương mại chính để được phép thông quan hàng hóa.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hàng hóa được thông quan, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan đánh giá kết quả tự đánh giá sự phù hợp theo quy định.

– Người nhập khẩu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá sự phù hợp và đảm bảo hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

– Trường hợp hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, người nhập khẩu phải kịp thời báo cáo cơ quan chức năng xem xét và tổ chức xử lý, thu hồi hàng hóa theo quy định của pháp luật. pháp luật.

(2) Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định giải pháp công bố hợp quy theo kết quả xác thực, giám định của tổ chức chứng nhận hoặc tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. công nhận theo quy định của pháp luật

– Hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam.

– Người nhập khẩu phải đăng ký việc rà soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu với cơ quan rà soát trong thời hạn 01 ngày làm việc.

– Cơ quan rà soát xác nhận đăng ký của người nhập khẩu vào bản đăng ký trong thời hạn 01 ngày làm việc và cấp giấy xác nhận để người nhập khẩu đính kèm khi nộp hồ sơ cho đại lý thương mại chính để thông quan. Các mặt hàng.

– Người nhập khẩu phải nộp bản sao y bản chính giấy chứng nhận chất lượng (Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận hoặc Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức giám định) cho cơ quan. cơ quan xem xét trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hàng hóa được thông quan.

– Trường hợp hàng hóa đã được giám định bởi tổ chức chứng thực tại nước xuất khẩu, người nhập khẩu phải nộp bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật cho cơ quan giám định trong thời hạn 03 ngày làm việc. kể từ ngày thông quan.

– Người nhập khẩu phải chịu trách nhiệm và bảo đảm hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

– Trường hợp hàng hóa không liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, người nhập khẩu phải báo cáo cơ quan chức năng xem xét và tổ chức xử lý, thu hồi hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Trả kết quả

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan rà soát hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định.

Để tìm hiểu thêm các thông tin liên quan mời bạn tham khảo bài viết sau: Hàng hóa nhập khẩu vận chuyển ngoài đường cần những giấy tờ gì?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Tờ khai đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 1. Bản đăng ký kỹ thuật). Nếu còn điều gì chưa rõ hoặc cần hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua địa chỉ Email: [email protected] để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi các bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích dẫn từ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Biểu mẫu

Bạn thấy bài viết Mẫu Giấy Đăng ký rà soát nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu Giấy Đăng ký rà soát nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT) bên dưới để Trường THCS Đồng Phú có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcsdongphucm.edu.vn của Trường THCS Đồng Phú

Nhớ để nguồn bài viết này: Mẫu Giấy Đăng ký rà soát nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT) của website thcsdongphucm.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Nghị luận xã hội về tiền nong và hạnh phúc

Viết một bình luận