Mẫu giấy về việc phân phối thông tin, tài liệu, bằng cớ (Mẫu số 06-KN)

Bạn đang xem: Mẫu giấy về việc phân phối thông tin, tài liệu, bằng cớ (Mẫu số 06-KN) tại thcsdongphucm.edu.vn

Mẫu biên bản tống đạt thông tin, tài liệu, minh chứng (Mẫu 06-KN) được ban hành kèm theo Thông tư 07/2013/TT-TTCP (tuy nhiên hiện nay thông tư này đã hết hiệu lực và chưa được cung cấp) Mẫu quyết định tống đạt các thông tin, tài liệu theo quy định tại mẫu 06-KN (chỉ mang tính chất tham khảo do TT 07/2013/TT-TTCT đã hết hiệu lực) sẽ được đưa vào bài viết. được viết bởi Luật Minh Khuê dưới đây

Mục lục

1. Phiếu giao nhận thông tin, tài liệu, chứng cứ (Mẫu số 06-KN)

>>> Tải ngay Mẫu Giấy giao nhận thông tin, tài liệu, chứng cứ (Mẫu 06-KN) tại đây.

Căn cứ Thông tư 07/2013/TT-TTCP (đã hết hiệu lực) quy định về việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, trình và công khai quyết định giải quyết khiếu nại. quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Cụ thể, mẫu quyết định giao thông tin, tài liệu, chứng cứ được quy định tại mẫu 06-KN (chỉ mang tính chất tham khảo):

Bạn đang xem bài viết: Mẫu giấy giao nhận thông tin, tài liệu, chứng cứ (Mẫu 06-KN)

………….(1)……………….(2)…………..——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——————

Con số: …/…

Phổ biến thông tin, tài liệu, bằng chứng

……., ngày tháng năm …

Kính gửi: NGUYỄN VĂN A

Ngày 10/4/2023 (4) thụ lý và giải quyết khiếu nại của Nguyễn Văn A đối với Quyết định của (6)

Theo quy định của pháp luật và để phục vụ cho việc giải quyết khiếu nại, Chủ tịch UBND tỉnh (2) yêu cầu Nguyễn Văn A (3) cung cấp cho Chủ tịch UBND tỉnh (2) thông tin, tài liệu, chứng cứ. Sau đây:

chứng cứ việc UBND thành phố X thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông A là trái pháp luật (7)

Nguyễn Văn A (3) chuẩn bị đầy đủ thông tin, tài liệu, bằng chứng nêu trên và gửi Chủ tịch UBND tỉnh (2) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023.

Nơi nhận: UBND tỉnh Vĩnh Phúc (8)

Rất mong nhận được sự quan tâm và cộng tác của Ông Nguyễn Văn A(3)/.

Nơi nhận:– Như trên;– Lưu: VT, hồ sơ.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị (ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn điền Phiếu giao nhận thông tin, tài liệu, chứng cứ (Mẫu số 06-KN):

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ.

(3) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ.

(4) Người giải quyết khiếu nại.

(5) Tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(6) Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

(7) yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu và bằng chứng.

(8) Địa chỉ nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng hoặc người được phân công trực tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.

2. Yêu cầu về việc phân phát tài liệu khi khiếu nại

Theo quy định của Luật khiếu nại 2011, người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. trong quá trình giải quyết khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý thì có thể nhờ người thực hiện trợ giúp pháp lý tư vấn về pháp lý hoặc ủy quyền cho người được trợ giúp pháp lý khiếu nại để bảo vệ người được trợ giúp pháp lý. quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Người khiếu nại có quyền được biết, đọc, sao chụp, sao chụp các tài liệu, chứng cứ mà người giải quyết khiếu nại đã thu thập để khắc phục khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước; có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại phân phát thông tin, tài liệu đó cho mình để giao cho người khắc phục. khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước. Khi có yêu cầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại phải cấp phát thông tin, tài liệu cho người có yêu cầu trong thời hạn 07 ngày. ngày.

Luật sư, trợ giúp viên pháp lý tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại có quyền nghiên cứu hồ sơ vụ việc, sao chép, nhân bản tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc thẩm quyền của người khiếu nại. bí mật nhà nước.

3. Thu thập, xử lý tài liệu, chứng cứ trong khiếu nại hành chính

Việc thu thập, xử lý tài liệu, chứng cứ có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì tài liệu chứng cứ phản ánh một cách khách quan bản chất của sự việc; là “hình thức thực” của sự vật; làm cơ sở để ra quyết định khắc phục. Có bằng chứng tài liệu tốt là điều kiện cần thiết để đưa ra quyết định khắc phục đúng đắn. Tuy nhiên, nếu có tài liệu, chứng cứ xác đáng nhưng không có sự chọn lọc, xử lý khoa học thì không thể kết luận vấn đề và tham khảo quyết định để đảm bảo chính sách pháp luật phù hợp với tình hình thực tế. khả thi thì cũng không đạt được hiệu quả mong muốn trong việc khắc phục khiếu nại.

Tài liệu, chứng cứ là tài liệu, hồ sơ, hình ảnh, bản ghi âm, tường trình của những người có liên quan… phản ánh một cách có hệ thống quá trình phát sinh, tồn tại, diễn biến và những vấn đề có liên quan. về sự việc và nội dung khiếu nại. Vì vậy, với một (hoặc một) yêu cầu bồi thường có những tài liệu, chứng cứ khác nhau. Vấn đề đặt ra là để thu thập tài liệu, chứng cứ một cách tốt nhất, làm cơ sở cho việc lựa chọn biện pháp xử lý, từ đó đưa ra quyết định xử lý chính xác thì phải tuân theo nguyên tắc nào và thực hiện như thế nào. Ngôi sao.

Những việc cần làm khi xử lý tài liệu chứng cứ:

– Cần xem xét tính hợp pháp của chứng cứ tài liệu. Để kết luận bản thân các tài liệu chứng cứ có đáng tin cậy để sử dụng hay không.

nếu văn bản là văn bản thì phải xem đó có phải là văn bản chính thức hay không. Thông thường các văn bản được ban hành theo một trình tự nhất định. Cần theo trình tự đó để xem xét tính hợp pháp hay không từ việc cấp như sổ thật, chữ ký thật, con dấu thật. Tuy là một công việc đơn giản nhưng không nên xem nhẹ mà nên thực hiện và thực hiện ngay khi bắt đầu tìm hiểu tài liệu. Trên thực tế, chúng tôi đã gặp rất nhiều tài liệu giả mạo, làm tốt điều này đã tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho việc khắc phục sự cố.

Nếu văn bản là tập hợp ý kiến, phát biểu của công dân, của cán bộ đã nghỉ hưu về một sự việc cần kiểm chứng, ví dụ như ý kiến ​​của cộng đồng dân cư. người dân, hoặc ai đó về nguồn gốc sử dụng đất đối với một trường hợp cụ thể… thì cần xem xét việc thu thập có khách quan và đáng tin cậy hay không, tức là cộng đồng cư dân, người dân phân bố có thực sự biết về sự kiện cụ thể mà họ xác nhận hay không. , quy trình xác nhận đảm bảo tính ngẫu nhiên công bằng, không bị tác động bởi một yếu tố chủ quan nào đó (như đối tượng thụ hưởng (lợi ích thuyết phục) hay không…

– Sắp xếp hệ thống tài liệu, chứng cứ theo trình tự hợp lý để phản ánh quá trình phát sinh, diễn biến của sự việc.

Việc sắp xếp có thể căn cứ vào thời điểm xảy ra sự việc, cấp độ của người ban hành (nếu là văn bản)… Việc sắp xếp giúp ta thấy được “hình thù” của sự việc. Bố cục tốt giúp chúng ta nhìn rõ, ngược lại bố cục xấu có thể không nhìn thấy, hoặc chỉ thấy “mù”, không nhìn thấu nên khó nhận định, kết luận vấn đề. Việc sắp xếp cũng sẽ giúp chúng tôi thấy được những thiếu sót, thiếu sót về tài liệu, chứng cứ để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời.

– Xem xét nội dung, tài liệu chứng cứ:

Đây là nội dung quan trọng nhất trong việc lựa chọn, xử lý hồ sơ, làm cơ sở để kết luận từng vấn đề và báo cáo kết quả xác minh. Công việc này phải trả lời về nội dung tài liệu, chứng cứ xem mình nói lên được điều gì, có đủ căn cứ kết luận về tính đúng đắn của Quyết định hành chính hay không. Khi xem xét nội dung tài liệu, cần đọc kỹ từng câu, từng chữ trong tài liệu mà mình có, đánh dấu những chỗ cần quan tâm, ghi chú thêm bên lề những chỗ cần thiết… nhất là đối với những tài liệu còn mơ hồ. hiểu sai nội dung do từ ngữ, hoặc thiếu sót trong văn bản. Ngay cả những tài liệu dài cũng phải được tóm tắt lại thành những nội dung cốt yếu.

– Lọc thông tin trên văn bản, để kết luận tính đúng (hay không) của quyết định hành chính.

Bước này là cả chuyên nghiệp và kỹ năng. Vì có trường hợp tài liệu rất lớn và rất dài đến hàng chục trang. Yêu cầu đặt ra là phải kết luận rõ ràng những vấn đề trọng tâm, mô tả một cách logic bản chất vấn đề cần nghiên cứu, kết luận. Những vấn đề này sẽ được đưa vào phần kết luận của báo cáo thẩm tra, làm cơ sở kiến ​​nghị.

Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn đọc có thể tìm hiểu tại bài viết: Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trái quy định. xác định cái gì? của Luật Minh Khuê.

Tương tự, trên đây là toàn bộ thông tin về Nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu mà Công ty luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách hàng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu còn vướng mắc về vấn đề nêu trên hoặc vấn đề pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 để được tư vấn. tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài để kịp thời hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu cần báo giá dịch vụ pháp lý, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu báo giá phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận được thông tin sớm nhất! Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý vị! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!

Trích dẫn từ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Biểu mẫu

Bạn thấy bài viết Mẫu giấy về việc phân phối thông tin, tài liệu, bằng cớ (Mẫu số 06-KN) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu giấy về việc phân phối thông tin, tài liệu, bằng cớ (Mẫu số 06-KN) bên dưới để Trường THCS Đồng Phú có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcsdongphucm.edu.vn của Trường THCS Đồng Phú

Nhớ để nguồn bài viết này: Mẫu giấy về việc phân phối thông tin, tài liệu, bằng cớ (Mẫu số 06-KN) của website thcsdongphucm.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích bài thơ Câu cá mùa thu (dàn ý - 5 mẫu)

Viết một bình luận