Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên

Bạn đang xem: Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên tại thcsdongphucm.edu.vn

Mẫu bản nhận xét, góp ý của cấp ủy nơi cư trú dành cho Đảng viên là biểu mẫu dùng để nhận xét, đóng góp cho Đảng viên tại nơi cư trú, thường được sử dụng vào dịp cuối năm để phục vụ cho việc đánh giá trong Đảng. các thành viên. .

Phiếu lấy ý kiến ​​cấp ủy nơi cư trú có vai trò hết sức quan trọng, nhất là đối với bản thân đảng viên, cấp ủy nơi cư trú và cấp ủy nơi đảng viên sinh hoạt. Để đánh giá mối quan hệ của đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân nơi sinh hoạt, đảng viên cần gửi phiếu bầu cấp ủy chi bộ cơ sở đến chi bộ nơi sinh hoạt để tổng hợp, đánh giá. buổi tiệc. thức ăn viên.

Mục lục

Nhiệm vụ của đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Bạn đang xem: Mẫu bản nhận xét của chi ủy nơi cư trú dành cho Đảng viên

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân ở khu dân cư thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chi, đảng bộ cơ sở nơi cư trú về những công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

4. Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy Đảng, trưởng thôn, xóm, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm tình hình nhân dân; phản ánh ý kiến ​​của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. gương.

6. Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

7. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quy định này với cấp ủy chi bộ nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá đảng viên hàng năm. Báo cáo kịp thời với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển đi nơi khác sinh hoạt.

Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng – Mẫu 1

ĐẢNG BÊN:…………….. ĐẢNG:…………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—–

…..ngày … tháng … năm 20…….

NHẬN XÉT CỦA BAN ĐỐI TÁC VÀO ĐẢNG BỘ (Nơi đảng viên cư trú)

Họ và tên người xin vào đảng: …………………………………………………….

Sinh năm:……/…/…………, Nam (Nữ):……, Hộ khẩu:…………….. Tổ:……………..

Khu vực (thôn):…………………….. Phường (xã):……………………..

Huyện):………………………………………. Thành phố (tỉnh):…………………….

– Tiểu ban tham gia góp ý gồm các đồng chí sau:

……………………..……………………..

……………………..……………………..

……………………..……………………..

Tổng hợp các ý kiến ​​chính đóng góp ưu nhược điểm:

(Về đạo đức, lối sống, quan hệ với quần chúng xung quanh, chấp hành và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ ở địa phương nơi cư trú).

……………………..……………………..

……………………..……………………..

……………………..……………………..

Tổng số ………… ý kiến ​​nhất trí (thông qua……%),…… ý kiến ​​không tán thành (thông qua……%) đề nghị xét tuyển đại trà……………………. vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Lý do không đồng ý (nếu có):

……………………..……………………..

……………………..……………………..

……………………..……………………..

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG BỘ

BẢO VỆ

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BẢO VỆ

Bản nhận xét của Đảng ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng – Mẫu 2

ĐẢNG BÊN:…………….. ĐẢNG:…………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—–

…..ngày … tháng … năm 20…….

NHẬN XÉT của cấp ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

Căn cứ ý kiến ​​nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị – xã hội dưới sự lãnh đạo của cấp ủy nơi cư trú đối với quần chúng…………………… vào Đảng.

Tên Chi ủy nơi cư trú:……………………., có:…………đồng chí.

Chi nhánh có ý kiến ​​về các ý kiến ​​này như sau:

Ưu điểm và nhược điểm chính: (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; quan hệ quần chúng)

* Lợi thế

…………………….. …………………………………………………….

……………………. …………………….

…………………….. …………………………………………………….

……………………. …………………….

* Yếu đuối

…………………….. …………………………………………………….

……………………. …………………….

…………………….. …………………………………………………….

……………………. …………………….

Số đồng chí đại diện cấp uỷ nơi cư trú tán thành kết nạp Đảng là……………………. ………….).

Số đồng chí……………………không đồng ý (chiếm…………..%) với lý do…………..

…………………….. …………………………………………………….

……………………. …………………….

NHẬN XÉT NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN

ĐẢNG (xã, phường, thị trấn)

…………………….

…………………….

…………………….

BAN ĐẢNG T/MUS

BẢO VỆ

BAN T/MỸ

BẢO VỆ

Đăng bởi: Trường THCS Đồng Phú

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc về trường Trường THCS Đồng Phú. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: Trường THCS Đồng Phú (thcsdongphucm.edu.vn)

Bạn thấy bài viết Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên bên dưới để Trường THCS Đồng Phú có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcsdongphucm.edu.vn của Trường THCS Đồng Phú

Nhớ để nguồn bài viết này: Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên của website thcsdongphucm.edu.vn

Kiến thức chung

Xem thêm chi tiết về Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên
Xem thêm bài viết hay:  Figure Makima Chainsaw Man NSFW cùng chó cháy hàng vì quá hot!

Viết một bình luận