Mỹ học là gì? Nguồn gốc hình thành và phát triển của Mỹ Học

Bạn đang xem: Mỹ học là gì? Nguồn gốc hình thành và phát triển của Mỹ Học tại thcsdongphucm.edu.vn

Cuộc sống con người luôn được bao bọc bởi cái đẹp và được nghiên cứu thẩm mỹ giải đáp. Vậy du học Mỹ là gì là thắc mắc của rất nhiều bạn đọc.

Mục lục

1, Mỹ học là gì?

Mỹ học là khoa học về bản chất của ý thức thẩm mỹ và hoạt động thẩm mỹ của con người, nhằm khám phá và phát minh những giá trị trên cơ sở quy luật của cái đẹp, trong đó nghệ thuật có giá trị cao. tốt nhất.

Theo bách khoa toàn thư mở Wikipedia đưa ra lời giải thích về Chủ nghĩa Mỹ là gì?? “Mỹ học là khoa học lý thuyết về nhận thức và thưởng thức cái đẹp trong tự nhiên, trong nghệ thuật và trong xã hội. Thuật ngữ này được phát minh bởi nhà triết học người Đức Alexander Baumgarten, để đặt tên cho tác phẩm của ông là Aestheticä (1750–1758). Ông đã sử dụng từ “thẩm mỹ” cho lý thuyết của mình về nghệ thuật tự do hoặc khoa học về vẻ đẹp được cảm nhận.

Bạn đang xem bài viết: Du học Mỹ là gì? Nguồn gốc và sự phát triển của Mỹ học

Trong quá trình sử dụng và nghiên cứu, khái niệm về từ “thẩm mỹ”, người ta đã ví thẩm mỹ như một cái cây có nhiều cành nhánh và luôn phát triển vì thẩm mỹ luôn tồn tại trong xã hội, trong tự nhiên và trong tự nhiên. Trong môn vẽ…”.

2. Nguồn gốc và sự phát triển của mỹ học

2.1. Mỹ học trước chủ nghĩa Mác-Lênin

– Mỹ học Hy Lạp – La Mã cổ đại: Tư tưởng mỹ học Hy Lạp – La Mã cổ đại đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển cả sau này. Nhiều vấn đề quan trọng nhất về bản chất và vai trò xã hội của xã hội đã được đặt ra

– Mỹ học trung đại: Vào giữa thế kỷ, triết học duy tâm lên ngôi, mỹ học và lý luận nghệ thuật tiến bộ bị thần học duy tâm bóp nghẹt.

Mỹ học Phục hưng: Thời kỳ Phục hưng là thời kỳ quan hệ tư bản chủ nghĩa ở châu Âu. Đây là thời kỳ tư tưởng thẩm mỹ duy vật được phát triển mạnh mẽ trên cơ sở tiếp thu tư tưởng duy vật thời cổ đại.

– Mỹ học Cổ điển: Nước Pháp thế kỷ XVII là quê hương của những tư tưởng mỹ học Cổ điển. Ưu điểm cơ bản của mỹ học cổ điển là tôn thờ lý trí, coi lý trí là thẩm phán tối cao của sáng tạo nghệ thuật. Chúng đã giáng một đòn chí mạng vào nghệ thuật của chế độ phong kiến ​​vô chính phủ và tôn giáo.

– Mỹ học Khai sáng: Khai sáng ra đời vào thế kỷ XVIII trong cuộc đấu tranh chống lại các khuynh hướng lý tưởng hóa của Chủ nghĩa cổ điển. Đại diện của nó là những người khai sáng – chủ trương khai hóa văn minh cho nhân dân. Đây là thời kỳ hình thành các cơ sở lý luận mỹ học, mỹ học tách khỏi triết học để tồn tại với tư cách là một khoa học độc lập. Người chịu trách nhiệm cho việc này là một giáo sư mỹ học người Đức, tên là Baumgarten.

– Mỹ học duy tâm cổ điển Đức: Với tư tưởng mỹ học và lý luận nghệ thuật Đức cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, tư tưởng thẩm mỹ của nhân loại đã đạt đến trình độ phát triển cao.

– Mỹ học dân chủ cách mạng Nga: Đây là giai đoạn phát triển cao nhất của lý luận mỹ thuật duy vật trước Mác.

2.2. Mĩ học từ thời C.Mác-PH.Ăngghen-Villenin đến nay

– Trường Văn hóa – Lịch sử: Người khởi xướng là H.Taine (1828-1893), nhà sử học, nghệ thuật học người Pháp. Ông muốn kết hợp các phương pháp của khoa học tự nhiên vào việc nghiên cứu nghệ thuật. Nhà thẩm mỹ đồng cảm với tất cả các loại hình nghệ thuật và tất cả các trường phái, ngay cả khi chúng đối lập nhau… Nó hoạt động giống như thực vật học, nghiên cứu cây cam và nguyệt quế, cây thông. và cây bạch dương được quan tâm như nhau… Khái niệm này đã dẫn đến chủ nghĩa chủ quan trong nghiên cứu nghệ thuật và san bằng tất cả các xu hướng nghệ thuật.

– Chủ nghĩa so sánh: Người sáng lập là T.Benfei (1809-1881) nhà ngữ văn người Đức. Ông đề cao lý thuyết vay mượn, vận chuyển các mảnh đất từ ​​Đông sang Tây. Quan niệm đó cho rằng nghệ thuật dân tộc này có nguồn gốc từ sự bắt chước, bắt chước của các dân tộc khác.

– Trường phái tâm lý học: Tiêu biểu là A. Potebnia (1856-1918) nhà nghiên cứu ngữ văn nổi tiếng. Ông cho rằng: Sáng tạo nghệ thuật là sự tự thể hiện toàn cầu bên trong của tác giả; tất cả các tác phẩm đều là tự truyện; Tự quan sát là nguồn sáng tạo đích thực và có ý nghĩa nhất… linh hồn duy nhất có thể quan sát và có thể biết được là của chính chúng ta. có biết nhau cũng chỉ là quen biết tâm hồn… theo nghĩa này, tác phẩm thơ mang tính chất tự truyện đến mức tối đa. Tuyệt đối hóa việc xác định trạng thái tâm lý cho tác phẩm của nghệ sĩ, trường phái này thu hẹp đối tượng miêu tả của nghệ thuật vào phạm vi biểu hiện toàn cầu nội tâm của chính nghệ sĩ, do đó, tước bỏ bản chất và chức năng xã hội của nghệ thuật.

Chủ nghĩa trực giác là trào lưu thẩm mỹ có ảnh hưởng lớn nhất trong xã hội tư sản thế kỷ XX. Ông tổ của nó là H. Bergson (1859-1941) nhà triết học thần kinh người Pháp. Ông cho rằng lý trí là kim chỉ nam đáng tin cậy cho con người trong cuộc sống thực tiễn vì nó phân loại các đối tượng theo lợi ích cá nhân và tính hữu dụng.

– Thuyết Freud (Phân tâm học) rất thịnh hành ở các nước tư bản chủ nghĩa trong thế kỷ này. Người đề xướng D.Freud (1856-1939) bác bỏ nhà thần kinh học người Áo. Ông cho rằng động lực chi phối con người từ khi sinh ra cho đến khi chết là bản năng. Bản năng điều khiển mọi hoạt động của con người, kể cả hoạt động nghệ thuật.

Chủ nghĩa cấu trúc là một khuynh hướng thịnh hành trong văn học tư sản hiện đại. Các đại biểu là Benze, Caize, Staig và Bact. Họ quan niệm tác phẩm nghệ thuật là một cấu trúc lời nói khép kín. Nó là một hộp đen không liên quan đến chủ thể và đối tượng. Họ đối lập nội dung và phương pháp.

3. Nội dung thẩm mỹ

– Mỹ học nghiên cứu ý thức thẩm mỹ của con người. Mỹ học nghiên cứu các cấp độ hoạt động của ý thức thẩm mỹ của con người với tư cách là chủ thể thẩm mỹ, bao gồm: đặc điểm ý thức thẩm mỹ, tình cảm thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ, quan điểm thẩm mỹ, lý tưởng thẩm mỹ.- Mỹ học nghiên cứu các phạm trù thẩm mỹ. Mỹ học nghiên cứu các phạm trù thẩm mỹ với tư cách là phương tiện tư duy để nhận thức, đánh giá các hiện tượng thẩm mỹ trong đời sống và trong nghệ thuật. Mỹ học nghiên cứu nghệ thuật với tư cách là một nghề thẩm mỹ.– Mỹ học nghiên cứu bản chất và đặc trưng của nghệ thuật- hoạt động trung tâm của sự sáng tạo các giá trị theo quy luật của cái đẹp.

4. Đối tượng thẩm mỹ

Để một khoa học tồn tại, ba điều kiện cơ bản phải được đáp ứng:

 • Có phạm vi (đối tượng) nghiên cứu.
 • Có một nhu cầu để nghiên cứu chủ đề này.
 • Có phương pháp nghiên cứu về đối tượng.

Khái niệm mỹ học mácxít

Chủ thể thẩm mỹ là con người xã hội với tư cách là cái đồng hóa phổ quát thẩm mỹ. Các khía cạnh của chủ thể thẩm mỹ mà mỹ học cần nghiên cứu bao gồm: – Ý thức thẩm mỹ: Ý thức thẩm mỹ là một bộ phận của ý thức xã hội. Đó là sự phản ánh cao độ chỉ có ở con người. Ý thức thẩm mỹ là tổng thể các quá trình tâm lý tích cực tham gia vào quá trình nhận thức của con người về thế giới khách quan và sự tồn tại thực tế của nó dưới góc độ thẩm mỹ. Ý thức thẩm mỹ bao gồm:

 • cảm xúc thẩm mỹ
 • thị hiếu thẩm mỹ
 • quan điểm thẩm mỹ
 • lý tưởng thẩm mỹ

– Hoạt động thẩm mỹ: Hoạt động thẩm mỹ là mọi hoạt động sáng tạo và tiếp thu của con người nói chung, mà cái đẹp luôn là một biện pháp song hành cùng với các biện pháp mang tính thực dụng khác, bao gồm:

 • Hoạt động thực tiễn vật chất
 • Hoạt động khoa học
 • Hoạt động và Cuộc sống
 • Hoạt động nghệ thuật sáng tạo

Có thể thấy rằng các lý thuyết thẩm mỹ ra đời từ rất sớm trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Tuy nhiên, mỹ học với tư cách là một khoa học độc lập phải đợi đến thời hiện đại.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp mỹ học dần tách khỏi triết học là tính chất đặc thù của khoa học này. Với những thông tin trên chúng tôi tin rằng người mua đã phần nào nắm bắt được nội dung thẩm mỹ?

Nguồn: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Tổng hợp

Bạn thấy bài viết Mỹ học là gì? Nguồn gốc hình thành và phát triển của Mỹ Học có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mỹ học là gì? Nguồn gốc hình thành và phát triển của Mỹ Học bên dưới để Trường THCS Đồng Phú có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcsdongphucm.edu.vn của Trường THCS Đồng Phú

Nhớ để nguồn bài viết này: Mỹ học là gì? Nguồn gốc hình thành và phát triển của Mỹ Học của website thcsdongphucm.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Tả cây chổi quét nhà (Dàn ý - 3 mẫu) - Tập làm văn lớp 5

Viết một bình luận