Soạn bài Phong cách tiếng nói hành chính – Ngữ Văn 12

Bạn đang xem: Soạn bài Phong cách tiếng nói hành chính – Ngữ Văn 12 tại thcsdongphucm.edu.vn

Các thầy cô trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong sẽ hướng dẫn soạn bài Phong cách giọng hành chính để các bạn tham khảo.

Bài luận sẽ bao gồm hai phần: Tóm tắt và Đầy đủ chi tiết. các bạn chú ý nhé.

Mục lục

Soạn văn phong hành chính ngắn gọn

Văn bản hành chính và tiếng nói hành chính

1. Văn bản hành chính

– Văn bản 1: Nghị định, nghị định của Chính phủ là văn bản của cơ quan nhà nước: thông tư, nghị định, văn bản quy phạm pháp luật, hiến pháp….

– Tài liệu 2: Giấy xác thực của một số thủ trưởng cơ quan nhà nước, các giấy tờ chứng nhận: giấy khai sinh, văn bằng, chứng chỉ…

– Văn bản 3 ứng dụng cho một số cơ quan Nhà nước, do Nhà nước quản lý. Sắp xếp với các chứng từ: tờ khai, báo cáo, biên bản…

Điểm giống và khác nhau giữa các văn bản:

– Giống: hợp pháp, khắc phục vấn đề hành chính, công vụ

– Khác: Văn bản thuộc phạm vi, quyền hạn khác nhau, chủ thể khác nhau

2. giọng nói hành chính

– Trình bày: theo mẫu có sẵn với kết cấu nhất định

– Từ: lớp từ hành chính được sử dụng với tần suất cao để chỉ căn cứ, quyết định, trách nhiệm, hiệu lực…

– Kiểu câu: mỗi dòng thường là một thành phần, bộ phận của câu cú pháp, được tách ra để nhấn mạnh

Đặc điểm của phong cách giọng nói hành chính

1. Tính toán mẫu

Thể hiện trong một kết cấu thống nhất

– Phần thứ nhất: gồm các thành phần sau:

Quốc hiệu, khẩu hiệu

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản, số

– Tên tài liệu

– Địa điểm, người nhận văn bản

b, Phần chính: nội dung văn bản

c, Phần kết: vị trí

– Thời gian thực hiện văn bản, chữ ký (đóng dấu) của người lập văn bản, nơi nhận (cơ quan có thẩm quyền)

2. Độ chính xác

Văn bản hành chính được viết ra để xử lý và thực hiện nên yêu cầu độ chính xác tuyệt đối

– Không dùng từ đa nghĩa, số liệu, dẫn chứng cụ thể, rõ ràng, chính xác từng dấu chấm, phẩy

– Không sửa chữa, tẩy xóa

Văn bản dài chia thành các chương, điều khoản ngắn gọn, rõ ràng.

3. Tính công vụ

Không dùng từ diễn đạt, nếu chỉ là ước chừng

Dùng lớp từ toàn dân, tránh dùng từ địa phương, thành ngữ

luyện tập

Bài 1 (trang 172 sgk ngữ văn 12 tập 2)

Các loại văn bản hành chính thường gặp: biên bản họp lớp, đơn xin nghỉ học, đơn xin miễn giảm, đơn xin gia nhập Đoàn TNCS HCM, các chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, bằng tốt nghiệp, giấy khai sinh, học bạ…

Bài 2 (trang 172 sgk ngữ văn 12 tập 2)

Văn bản là Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông. Các tính năng chính là:

+ Trình bày, cấu trúc: văn bản được trình bày theo khuôn mẫu

+ Phần thứ nhất: tiết mục văn bản

+ Phần cuối: các thủ tục cần thiết (thời gian, địa điểm, chữ ký…)

– Từ ngữ: sử dụng từ ngữ mang sắc thái trung tính

– Câu: cơ cấu hành chính (dựa trên… quyết định) Mỗi ​​ý quan trọng được tách thành một dòng, viết hoa đầu dòng.

Bài 3 (trang 172 sgk ngữ văn 12 tập 2): Biên bản cuộc họp

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

Thời gian bắt đầu

Vị trí

Thành phần dự họp:……………………………………………………….

Chủ trì cuộc họp:

Thư ký:

Nội dung cuộc họp: ……………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc lúc: …Bây giờ…. Ngày…. Có thể…..

thư ký của chủ tịch

(Chữ ký) Chữ ký và đóng dấu (nếu có)

Soạn bài Văn phong hành chính chi tiết Phong cách

Bài 1. tiếng hành chính

– Tiếng hành chính là tiếng dùng trong văn bản hành chính để giao tiếp trong nội bộ cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế… (gọi chung là cơ quan), hoặc giữa cơ quan với tư nhân, hoặc giữa các cá nhân với nhau trên cơ sở pháp lý.

– Phong cách hành chính có ba đặc điểm cơ bản: khuôn mẫu, rõ ràng và công khai.

Các loại văn bản hành chính đều có một số đặc điểm tiêu biểu về giọng nói như sau:

– Về trình bày: các văn bản đều được soạn thảo theo một cấu trúc thống nhất. Mỗi văn bản thường có ba phần theo một khuôn mẫu nhất định, (xem mục II. 1)

– Từ ngữ: Có lớp từ hành chính được sử dụng với tần suất cao: Ví dụ: căn cứ…, ủy quyền…., tại công văn số…, đang xử lý, chịu quyết định, chịu trách nhiệm thi hành, có hiệu lực từ…

– Về kiểu câu: Có những văn bản dài nhưng chỉ là cấu trúc của một câu. Ví dụ: Căn cứ của Chính phủ., quyết định: điều 1, 2, 3,… Một số ý quan trọng thường được tách ra và đặt xuống dòng, viết hoa ở đầu dòng.

Bài 2. Đặc điểm của phong cách hành chính

Qua lời văn trong các ví dụ ở phần I., có thể thấy, phong cách giọng nói hành chính có ba đặc điểm cơ bản: tính khuôn mẫu, tính rõ ràng và tính công khai.

a) Tính mẫu

Khuôn mẫu của phong cách giọng nói hành chính được phản ánh trong cấu trúc văn bản thống nhất, thường bao gồm ba phần:

Phần đầu tiên thường bao gồm các nội dung sau:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

+ Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản: Chính phủ, UBND, Bộ, Ban, ngành, Trường học, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… Dưới đây là số văn bản:

+ Địa điểm: Thời điểm ban hành văn bản.

+ Tên văn bản: Ví dụ: Thông tư về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đơn xin thay đổi nơi cư trú,…

+ Nếu là đơn, công văn, tờ trình, báo cáo,… thì phải ghi tên người hoặc cơ quan nhận.

– Phần chính: nội dung chính của văn bản

– Kết thúc:

+ Địa điểm, ngày… tháng… năm… (nếu không ghi ở phần đầu)

+ Chữ ký và đóng dấu (nếu được ủy quyền)

+ Nơi nhận (nếu là văn bản của cơ quan)

Cấu trúc trên tuy có sự “ca” ít nhiều ở các loại văn bản hành chính nhưng nhìn chung chúng có một khuôn mẫu thống nhất. Biểu hiện rõ nhất của sự rập khuôn và nhiều loại văn bản in sẵn, chung chung. Khi sử dụng, người dân chỉ cần điền nội dung cụ thể: Ví dụ: Giấy khai sinh, hợp đồng,….

b) Xác minh

Văn bản hành chính là văn bản được viết ra chủ yếu để thực thi nên rất cần được kiểm chứng. Mỗi từ chỉ có một nghĩa, mỗi câu chỉ có một nghĩa. Văn bản hành chính không dùng phép tu từ. hoặc các biểu thức ngụ ý.

Mặt khác, ngôn từ trong văn bản hành chính là chứng cứ pháp lý nên không thể tùy tiện xóa, thay đổi, sửa chữa. những văn bản hành chính đòi hỏi sự chính xác đến từng dấu chấm, dấu phẩy; Đối với văn bản nhà nước cần chính xác về thời điểm văn bản có hiệu lực, chữ ký của người ban hành văn bản,… Nội dung của văn bản hành chính được soạn thảo theo những căn cứ pháp lý rõ ràng. được trình bày rõ ràng, thường xuyên thành các mục, mục lớn, nhỏ để người tiếp nhận hiểu chính xác và thực hiện nghiêm túc.

c) Tính công vụ

Giọng hành chính là giọng dùng trong giao tiếp chính thức nên những biểu đạt cảm xúc riêng tư được hạn chế đến mức tối đa. Các từ biểu cảm nếu được dùng cũng chỉ mang tính ước lệ, khuôn mẫu, ví dụ: kính cẩn, kính cẩn, kính cẩn,… Nhấn mạnh ở từ biểu cảm hơn là từ biểu cảm. Chẳng hạn, trong đơn xin nghỉ học của học sinh gửi giáo viên chủ nhiệm hoặc hiệu trưởng, xác nhận của phụ huynh hoặc cơ sở y tế có giá trị hơn những câu nói cảm tính để lấy thiện cảm.

Cũng để đảm bảo tính công vụ, từ ngữ trong văn bản hành chính là từ loại dùng chung cho toàn dân, không dùng từ địa phương, từ cửa miệng; Trong khi đó, từ vựng hành chính được sử dụng với tần suất cao.

Ba đặc điểm khuôn mẫu, rõ ràng, lịch sự cho thấy phong cách giọng nói hành chính khác với các phong cách nói chuyện khác.

luyện tập

Bài 1. Một số loại văn bản hành chính thường liên quan đến công tác học tập trong trường học: Đơn xin nghỉ học, Đơn xin nhập học, Đơn xin thẻ thư viện, Quyết định khen thưởng,…

Bài 2. Đặc điểm về cách trình bày văn bản, từ ngữ, kiểu câu của văn bản hành chính (SGK, tr.172).

Gợi ý:

– Về trình bày: Văn bản được soạn thảo theo một kết cấu thống nhất gồm ba phần theo một khuôn mẫu nhất định.

– Về từ ngữ: Có lớp từ ngữ hành chính được sử dụng với tần suất cao: Căn cứ, Nghị định, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước, v.v.

– Về loại câu: văn bản dài, tuy chỉ là cấu trúc câu nhưng được đánh số thứ tự, ngắt dòng, đánh số thứ tự rõ ràng, mạch lạc (Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ Chính phủ) về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ;

[…]

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông)

Bài 3. Để ghi âm cuộc họp theo kiểu giọng hành chính, em tham khảo văn bản sau:

THPT Thành Công

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

PHÚT HOẠT ĐỘNG ĐỘI NỮ

Khối 12D, tuần: 6

Thời gian: 10h00, ngày 07 tháng 10 năm 2005

Địa điểm: Phòng học 12D

Thành phần tham dự: 45 đoàn viên chi đoàn 12D

Đại biểu: Ngô Ngọc Hoa – Bí thư Đoàn trường.

Chủ tịch: Lê Ngọc Vân

Thư ký: Phan Ngọc Linh

Nội dung hoạt động

1. Lê Ngọc Vân thay mặt BCH Chi đoàn đánh giá hoạt động của chi đoàn trong tuần qua.

– Về học tập:

+ Toàn chi đoàn chăm chỉ học tập.

+ Vẫn còn một số bạn nói chuyện riêng trong giờ học Tiếng Anh và Địa lý.

– Về trật tự, vệ sinh môi trường:

+ Nhìn chung chi đội đã thực hiện tốt các quy định của nhà trường về trật tự, vệ sinh môi trường.

+ Vẫn còn hiện tượng không mặc đồng phục, ăn mặc không đúng quy định.

2. Ý kiến ​​của các thành phần dự họp:

– Nguyễn Hà Liên: Phê bình một số cán bộ lớp chấp hành kỷ luật chưa nghiêm túc.

– Mai Thanh Loan: Toàn đội cần chăm chỉ học tập để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

3. Phát biểu của đại biểu Ngô Ngọc Hòa:

– Đánh giá cao sự cố gắng của chi đoàn 12D.

– Thông qua ý kiến ​​tổ chức tháng thi đua học tập chào mừng ngày Nhà giáo

Việt Nam.

4. Bạn Lê Ngọc Vân phổ biến công việc Đoàn tuần tới. Cuộc họp kết thúc lúc 10:15 sáng.

chủ tịch thư ký

Lê Ngọc Vân

Trên đây là hướng dẫn Soạn bài Văn phong hành chính do các bạn học sinh trường THPT Lê Hồng Phong biên soạn trong chuyên mục Văn mẫu lớp 12. Các em có thể tham khảo đầy đủ bài soạn văn lớp 12 tại đây.

Bản quyền bài viết thuộc về THPT Sóc Trăng.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Bạn thấy bài viết Soạn bài Phong cách tiếng nói hành chính – Ngữ Văn 12 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Soạn bài Phong cách tiếng nói hành chính – Ngữ Văn 12 bên dưới để Trường THCS Đồng Phú có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcsdongphucm.edu.vn của Trường THCS Đồng Phú

Nhớ để nguồn bài viết này: Soạn bài Phong cách tiếng nói hành chính – Ngữ Văn 12 của website thcsdongphucm.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  30+ mẫu Viết đoạn văn giới thiệu một người bạn trong tổ của em | Tập làm văn lớp 3

Viết một bình luận